De Rug Reset Therapie gaat op zoek naar de verstorende factor in spieren, banden, bindweefsel, littekens en ademhaling. Vervolgens krijgt het lichaam een reset om de balans te herstellen. Als je lichaam weer in balans is, dan is het klaar voor training.

06 55 13 10 71 Wagenweg 1, 1145 PW Katwoude Haringburgwal 6, 1141 AT Monnickendam Bekijk hier onze openingstijden
Volg ons op Social Media
Image Alt

Privacyverklaring

 

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam Fit Five Fysiotherapie
Adres Wagenweg 1
Postcode / woonplaats 1145 PW Katwoude Telefoonnummer 0655131071
Functionaris gegevensbescherming Mark Huele E-mailadres info@fitfive.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medisch behandeling,
  • het op uw verzoek verwerken van abonnementsgegevens in het kader van fitness en/of andere therapiesessies,
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling,
  • het voeren van correspondentie met uw huisarts en/of behandelend specialist
    Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzijnadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Privacybeleid / privacyverklaring ©WinBase Software Fit Five Fysiotherapie en Adviezen BV

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op… Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of eenpapieren afschrift te vragen. Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen. Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e- mailadres info@fitfive.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@fitfive.nl.
Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.
Privacybeleid / privacyverklaring ©WinBase Software Fit Five Fysiotherapie en Adviezen BV